I-Nova

I-nova logo

I-Nova Zorg

Twan Caldenhoven PMT is een van de initiatiefnemers van I-Nova Zorg, waar dit in de Achterhoek ook de gecontracteerde partij is. Twan Caldenhoven PMT valt dan ook met zijn praktijk onder I-Nova zorg (in de Achterhoek). Daarmee is het netwerk zeer groot en zijn er mogelijkheden in combinaties van behandelingen. Denk hierbij aan een trauma behandeling daarnaast een PMT traject. Het integrale aanbod dat geleverd kan worden is een grote kracht van I-Nova Zorg.

I-Nova Zorg is er voor complexe opvoed vraagstukken, ambulante begeleiding en behandeling, arbeidsmatige dagbesteding, basis- en specialistische GGZ en beschermd wonen. Dit doen we samen met onderwijs, sociale dienst, het UWV, jeugdbescherming en huisvesting coöperaties. Verwijzers kunnen met cliënten en hun omgeving terecht bij één loket voor jeugdhulp, WMO en Wonen. Daarnaast biedt I-Nova Zorg ook een breed aanbod als het gaat om de jeugdigen en hun ouders of het hele gezin.

Voor meer informatie kijk op: https://www.i-novazorg.nl/ of neem contact met ons op.

    Meld je direct aan!

    Dan nemen wij spoedig contact met je op


    Powered by