WAT IS BOKSEND OPVOEDEN BASIS?

https://www.youtube.com/watch?v=sQ1G38bSnFM

Boksen is meer dan alleen sport. Boksen kan als geen andere sport een bijdrage leveren aan de maatschappij. In de eigenheid van de bokssport zitten waarden verankerd die bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Beoefening van boksen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect. De bokssport sluit daarnaast optimaal aan bij de belevingswereld van velen. Boksen en opvoeden is de unieke onlosmakelijke combinatie.

Begeleiding-/ coachplan

In de coaching van een kind of jeugdige heb je geleerd wat een fysiek, mentaal of emotioneel doel zou kunnen zijn om je hulpvraag te beantwoorden. In je begeleiding-/ coachplan ben je in staat de hulpvraag te beschrijven maar ook een fysiek, mentaal of emotioneel doel te stellen, hiermee te werken en deze aan het eind van een gegeven traject te evalueren.

Handboek Boksend Opvoeden Basis

Het te ontvangen handboek kent onder andere 12 uitgewerkte bokslessen en 12 uitgewerkte boksspellen. De bokslessen en boksspellen worden als pedagogisch middel ingezet om je hulpvraag te beantwoorden. Al sportend en in beweging ga je met kind/jeudige in gesprek. Het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zelfbeheersing zijn pijlers waaraan gewerkt wordt. Het handboek, met onder andere uitdagende boksspellen, biedt een leerdoel per boksspel en heeft een differentiatie te bieden.

Het handboek gaat ook uitgebreid in op het pedagogisch stappenplan.

Pedagogisch stappenplan

Door preventief handelen wordt ervoor gezorgd dat escalaties en conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. Er worden duidelijke regels en grenzen gesteld die vooraf met de kinderen en jeugdigen worden besproken.

De PMT-er formuleert verzoeken zo concreet mogelijk en in termen van gewenst gedrag, zodat voor de kinderen/jeugdigen helder is wat van ze wordt verwacht. De PMT-er biedt de kinderen/jeugdigen de mogelijkheid om zijn of haar gedrag aan te passen door hem even de tijd te geven om aan het verzoek te voldoen (“Ik verwacht dat je binnen x minuten ….”).

Mocht het de kinderen/jeugdigen daarna nog niet gelukt zijn, dan wordt het “stappenmodel” ingezet en kan er gebruik worden gemaakt van een time-out op een speciale plaats in de sportzaal of in de time-out ruimte.

Stappen inzetten is een andere uitleg voor handelen en begrenzen van ongewenst gedrag. Met dit model proberen wij voorspelbaar en consequent te zijn, maar ook op een milde en neutrale manier om te gaan met ongewenst gedrag en conflictsituaties op school, de vereniging of thuis. Daarnaast willen we met dit model uit de machtsstrijd en ‘straf’ blijven en juist mogelijkheden en ruimte creëren voor contactherstel. Vervolgens kan het lesprogramma, training of gezinssituatie zo snel mogelijk weer vervolgd worden.

Leskaarten: emotie- en hartslagkaarten

De leskaarten zijn emotie- en hartslagkaarten waarbij spanning in verschillende percentages herkent kan worden bij de kinderen/jeugdigen. En nog belangrijker: de kinderen/jeugdigen zijn of haar eigen spanning herkent. Spanning herkennen in je lijf en hierop reageren. Het herkennen van spanning gebeurt in 4 percentages: 25- 50- 75- 100%. Hoe en wanneer reageer ik op mijn lijf waardoor ik mijzelf kan beheersen? Dit kan door jezelf ‘te gronden, focussen en ademhaling te reguleren’. De transfer maken van het ervaren van je hartslag in de training met boksspellen en boksoefeningen. En vervolgens de koppeling maken in het dagelijks leven als je getriggerd of uitgedaagd wordt. Bewust zijn van je triggers en hierop reageren waardoor zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn groeit. Daarnaast leren de kinderen/jeugdigen om hier een basisemotie aan te koppelen.

Geheugensteunkaarten

De emoties en hartslagen staan ook op de geheugensteunkaarten. Deze kaartjes kunnen aan de kinderen/jeugdigen worden gegeven waarbij de persoonlijke hulpvragen worden gekoppeld aan hun emotie/hartslag. Vervolgens kun je persoonlijke afspraken hieraan koppelen. Het ervaren in de training en de vertaling naar het dagelijks leven wordt gemaakt. Het praktische geheugensteunkaartje kan je bijvoorbeeld in je portemonnee, zak, telefoonhoes of school-la stoppen. In de training kan door de leerkracht/trainer gerefereerd worden aan het geheugensteunkaartje.