Wat is individuele psychomotorische therapie?

Bij de individuele PMT staan activiteiten en oefeningen centraal die passen bij de vraag van het kind en/of ouder(s). Twan Caldenhoven psychomotorisch therapeut probeert dan ook zo afgestemd en competentie gericht te werken, rekening houdend met bijvoorbeeld de belevingswereld en leeftijd van kind, jeugdige en ouder.

Wat gaan we doen?

Individuele psychomotorische TherapieAlle oefenvormen hebben raakvlak met bewegen of het bewegingsapparaat. Hierbij kun je denken aan bewegingsgeoriënteerde methodieken (sport en spel) dan wel lichaamsgerichte methodieken (bijvoorbeeld: ontspanningsoefening, ademhalingstechnieken).

Voor kinderen en jeugdigen die kampen met problemen en hier een kleine dan wel grote hulpvraag in hebben. Hierbij kan er gedacht worden aan de volgende hulpvragen:

 • Voor jezelf opkomen
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Omgaan met irritatie/frustratie en boosheid
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Spanningsklachten
 • Sociale onhandigheden
 • Aangeven van je grens
 • Moeite met contact maken
 • Samen werken is lastig
 • Verminderen van TICS
 • Stemmingsklachten

Wanneer en hoe vaak?

De therapie wordt vaak wekelijks gegeven en duurt minimaal 45 minuten afhankelijk van mogelijkheden kind of jeugdige kan het uitlopen tot een uur. Vanwege een groot scala aan mogelijkheden is de duur afhankelijk van vele factoren, de ervaring wijst echter uit dat het veelal tussen de 5 en 10 bijeenkomsten ligt.