PSYCHOMOTORISCHE SYSTEEMTHERAPIE

WAT IS PMST?

Twan Caldenhoven PMT biedt Psychomotorische systeem therapie (PMST) voor systemen die vastlopen in het contact met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan moeite met communicatie en samenwerken, vastlopen in het maken van afspraken of andere hulpvragen. Twan Caldenhoven PMT probeert zo afgestemd en competentiegericht te werken, rekening houdend met elk individu binnen het gezin.
De module is competentiegericht waarbij oefenen en ervaren met het systeem centraal staat.
De doelen kunnen de volgende thema’s betreffen:

 • De hiërarchie en grenzen binnen het systeem versterken en verhelderen.
 • De afstemming en de samenwerking tussen het systeem versterken of vergroten.
 • Het geven van tools om de opvoedingsvaardigheden te vergroten van ouder(s) of verzorger(s) passend bij de gezinsfase.
 • Inzicht geven en kennis vergroten van het eventuele ontwikkelingsprobleem of stoornis van het kind.
 • Omgang met gedragsproblemen in het systeem.

WAT GAAN WE DOEN?

Door een combinatie van psychomotorische en systeemtherapie wordt het systeem met ervaringsgerichte oefeningen ondersteund bij het verder ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van ieders kwaliteiten. Leden binnen het systeem leren elkaars mogelijkheden en beperkingen beter begrijpen en deze te gebruiken en er mee om te gaan.

1

Kennismaking

Samen kennismaken, verwachtingen en wensen en mogelijkheden met elkaar bespreken is het doel van het kennismakingsgesprek.

2

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er met wekelijkse afspraken gewerkt. Een afspraak duurt 45 minuten tot een uur.

3

Afronding

Als de behandeldoelen behaald zijn wordt er naar een afronding toegewerkt.

VOOR WIE?

Voor de psychomotorische systeemtherapie komen kinderen/jeugdigen (met diverse problematieken) en hun systemen in aanmerking. Het systeem is met elkaar terecht gekomen in een verstoord interactie- en communicatiepatroon en wil hier verbetering in aanbrengen.

WANNEER EN HOE VAAK?

PMST wordt 1x in de 2 weken aangeboden en zal 3 tot 5 bijeenkomsten duren. Daar waar nodig zal er gekeken worden naar verandering in frequentie en intensiteit. Waarbij het principe is: ‘zo lang als nodig, zo kort als kan’.

*De PMST sessies kunnen worden gefilmd om gedragspatronen te herkennen, verkennen en erkennen en te doen veranderen. De beelden worden met de therapeuten teruggekeken.

  Meld je direct aan!

  Dan nemen wij spoedig contact met je op


  Powered by