Wanneer u zelf merkt dat het niet goed gaat met uw kind, u signalen van school krijgt hierover of hij/zij een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt wilt u uw kind graag helpen. Het kan moeilijk zijn de situatie zelf te veranderen, waarbij het fijn is om er niet alleen voor te staan. ‘Twan Caldenhoven psychomotorisch therapeut’ kan u en uw kind helpen. Bij ‘Twan Caldenhoven psychomotorisch therapeut’ kunnen kinderen van 4 tot en met 21 jaar met diverse klachten of problemen geholpen worden. Ik vind het belangrijk dat u als ouder(s) betrokken wordt bij de behandeling, om de transfer naar huis zo goed mogelijk te maken. Het kan hierbij voorkomen dat het wenselijk is dat u als ouder(s) of het hele gezin deelneemt aan de behandeling in de sportzaal. Hieronder ziet u een overzicht van klachten of problemen die kunnen spelen bij uw kind. Dit geeft een idee waarvoor u bij mij terecht kunt. Mochten de klachten of problemen van uw kind hier niet tussen staan, neem dan contact met mij op om te overleggen over de mogelijkheden. Ik denk graag met u mee!

 • Problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet
 • Problemen met de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Niet goed slapen en/of eten
 • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, faalangst
 • Moeite in sociale weerbaarheid
 • Concentratieproblemen, moeite met impulsregulatie
 • Opstandig en/of agressief gedrag
 • Somberheid, terug getrokken gedrag
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, zoals met samenspelen
 • Last van traumatische ervaringen, nare gebeurtenissen
 • Een negatieve lichaamsbeleving, onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Rouwverwerking