AMBULANTE BEGELEIDING

WAT IS AMBULANTE BEGELEIDING?

De ambulante begeleiding bestaat uit het begeleiding bieden aan uw kind , maar ook aan u als ouder(s)/verzorger(s). Twan Caldenhoven psychomotorisch therapeut werkt praktisch en met een positieve aanpak. We stimuleren kwaliteiten en houden rekening met de belevingswereld en leeftijd van het kind, de jeugdige en ouder(s). Jou situatie, kracht en talent is het uitgangspunt van Twan Caldenhoven PMT/ambulante begeleiding.

Voor wie?

Heeft uw kind psychomotorische therapie gehad, maar heeft uw kind nog moeite om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven en in de thuissituatie, dan kan de ambulant begeleider jullie begeleiding bieden in de thuissituatie (lees ook school, sportclub of andere plek waar een hulpvraag ligt). Ook als uw kind geen psychomotorische therapie heeft gehad, kan er ambulante begeleiding aangeboden worden. De ambulant begeleider heeft korte lijnen met de psychomotorische therapeuten, waardoor de transfer naar de thuissituatie gemaakt kan worden. De ambulant begeleider is op de hoogte van de eerder gestelde hulpvraag en het traject wat is doorlopen.

Voor wie?

Heeft uw kind psychomotorische therapie gehad, maar heeft uw kind nog moeite om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven en in de thuissituatie, dan kan de ambulant begeleider jullie begeleiding bieden in de thuissituatie (lees ook school, sportclub of andere plek waar een hulpvraag ligt). Ook als uw kind geen psychomotorische therapie heeft gehad, kan er ambulante begeleiding aangeboden worden. De ambulant begeleider heeft korte lijnen met de psychomotorische therapeuten, waardoor de transfer naar de thuissituatie gemaakt kan worden. De ambulant begeleider is op de hoogte van de eerder gestelde hulpvraag en het traject wat is doorlopen.

WAT GAAN WE DOEN?

Samen kijken we wat uw kind nodig heeft en stellen we doelen op. De ambulant begeleider zet spel en andere oefeningen in om inzicht te geven in het denken, voelen en handelen van het kind, met als doel ander/nieuw gedrag en vaardigheden te ontwikkelen.

Hulpvragen die passend zijn voor kinderen en jongeren:
· Voor jezelf opkomen
· Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld
· Omgaan met irritatie/frustratie en boosheid
· Omgaan met gevoelens en emoties
· Balans vinden tussen spanning en ontspanning
· Omgaan met spanningsklachten
· Leren van sociale vaardigheden
· Grenzen aangeven
· Samenwerken
· Omgaan met stemmingsklachten

ambulante begeleiding

Hulpvragen die passend zijn voor kinderen en jongeren:
· Voor jezelf opkomen
· Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld
· Omgaan met irritatie/frustratie en boosheid
· Omgaan met gevoelens en emoties
· Balans vinden tussen spanning en ontspanning
· Omgaan met spanningsklachten
· Leren van sociale vaardigheden
· Grenzen aangeven
· Samenwerken
· Omgaan met stemmingsklachten

WANNEER EN HOE VAAK?

De ambulante begeleiding wordt vaak wekelijks gegeven en duurt minimaal 60 minuten en kan uitlopen tot maximaal 90 minuten. Vanwege een groot scala aan mogelijkheden is de duur van de begeleiding afhankelijk van vele factoren. De ervaring wijst uit dat de ambulant begeleider 1 of 2x in de week voor een afspraak komt en hier minimaal 6 maanden voor uittrekt. Daar waar nodig zal er gekeken worden naar afschaling in frequentie en intensiteit. Waarbij het principe is: ‘zo lang als nodig, zo kort als kan’.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Ouders

Wilt u als ouder meer informatie over onze behandelingen?
Klik hier

Jeugdigen

Benieuwd naar informatie voor jeugdigen?
Klik hier

Kinderen

Wil je meer informatie weten over onze behandelingen voor kinderen?
Klik hier

    Meld je direct aan!

    Dan nemen wij spoedig contact met je op


    Powered by