Vriendenprogramma

De gedachtegang achter het Vriendenprogramma:

Het Vriendenprogramma werd ontwikkeld om kinderen (8-12 jaar) en jeugdigen (13-17 jaar)  vaardigheden en technieken aan te leren om hun (faal)angst aan te pakken. Het geeft op speelse wijze uitleg over angstgevoelens – belangrijk hierbij is dat angstgevoelens als normale emoties worden gezien. Het Vriendenprogramma werd in 2004 door de Wereld Gezondheidsraad uitgeroepen als enige preventie- en behandelprogramma tegen angst en depressieve klachten bij jongeren, waarvan de effectiviteit bewezen is. Het programma combineert vaardigheden en technieken vanuit een cognitief en gedragsmatig gezichtspunt. In het kort betekent dit dat het Vriendenprogramma zich richt op angst bij kinderen en jeugdigen door te focussen op Lichamelijke Reacties, Denkprocessen, en Leren (ofwel gedragsmatige vaardigheden).

Het woord ‘VRIENDEN’ symboliseert de volgende principes:

∙ Het woord VRIENDEN helpt kinderen en jeugdigen om elk van de vaardigheden die gedurende het programma worden geleerd te onthouden. Dat wil zeggen: elke letter staat voor een nieuwe vaardigheid die wordt aangeleerd.

∙ Ons lichaam is onze VRIEND, die ons vertelt wanneer we bang of zenuwachtig zijn door ons seintjes te geven.

∙ Het is belangrijk te leren om onze eigen VRIEND te zijn en om onszelf te belonen wanneer we ons goed inspannen of goed ons best doen.

∙ Het is belangrijk om VRIENDEN te maken, zodat wij sociale steun kunnen opbouwen en ons prettiger kunnen voelen.

∙ VRIENDEN kunnen ons helpen om moeilijke situaties effectiever aan te pakken.

Elke letter van het woord VRIENDEN staat voor een vaardigheid die de kinderen/jongeren aangeleerd krijgen. Deze vaardigheden omvatten o.a.: herkennen van lichaamssignalen van angst, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, gedachten uitdagen en het vervangen van negatieve gedachten door positieve gedachten, probleemoplossende vaardigheden, het aanpakken van angstgevoelens middels een stappenplan (angsthiërarchie) en het uitbreiden van sociale contacten. Voor middelbare scholieren zijn er oefeningen voor conflictoplossing, (sub)assertief reageren en het vergroten van zelfvertrouwen.

Het programma kent de volgende stappen:

V Voel je je bang?
R Rust en ontspan je lekker
I In jezelf denken
E Eigen plan
N Netjes gedaan, dus beloon jezelf
D Doe je oefeningen: niet vergeten!
EN EN rustig blijven!

In het programma wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

Kennismaken: Hoe ga ik om in een situatie waarin ik niemand ken. Tevens leren jongeren dat hoe we reageren op zaken en hoe we ergens naar kijken gekleurd is door onze eigen ervaringen in het leven.

Zelfwaardering en zelfvertrouwen:  Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten. Hoe kijk ik naar mijzelf en hoe leer ik trots te zijn op wie ik ben/wat ik doe. De jongeren leren over het toeschrijven van successen aan zichzelf en niet dat ze ” gewoon een keer geluk hadden” of “dat het kwam omdat een ander erbij heeft geholpen”.

Vriendschappen:  Jongeren leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren. Daarnaast leren ze over het op een handige manier omgaan met/oplossen van conflicten. Jongeren ontdekken ook hun eigen rol binnen de peergroup en de wijze waarop ze (beter) kunnen communiceren

Dit programma wordt aangeboden bij Twan Caldenhoven PMT (Koningin Wilhelminastraat 12 in Wehl). Aanmelden voor het programma kan via de aanmeldpagina Contact – Twan Caldenhoven (twancaldenhoven-pmt.nl).

Voor deelname moet er nog een verwijsbrief worden gehaald bij de huisarts. Deze verwijsbrief kan vervolgens gemaild worden naar aanmeldingen@twancaldenhoven-pmt.nl

    Meld je direct aan!

    Dan nemen wij spoedig contact met je op


    Powered by