Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm voor mensen met psychische, emotionele en/pmtof psychosociale klachten. Er wordt gebruik gemaakt van beweging en lichaamsgerichte oefeningen om de klachten te verminderen of te verhelpen.

Door middel van sport en spel oefeningen wordt geprobeerd inzicht te geven in eigen denken, voelen en handelen en kan geëxperimenteerd worden met ander/nieuw gedrag of het ontwikkelen van vaardigheden. Thema’s die centraal staan in de PMT zijn: samenwerken, vertrouwen in jezelf en in de ander, aangeven van grenzen/assertiviteit, herkennen van en omgaan met lichaamsspanningen en omgaan met emoties. Aan de hand van de hulpvraag wordt bepaald welke thema’s centraal zullen staan in de behandeling.

Door middel van huiswerkopdrachten leert het kind of de jeugdige de aangeleerde vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven. Daarnaast helpen korte video’s en foto’s van de therapie de transfer te bevorderen.