Autisme is een spectrumstoornis. Dat wil zeggen dat geen kind met autisme hetzelfde is en hetzelfde reageert. Hierdoor is het voor leerkrachten, familie, begeleiders en ouders vaak moeilijk in te schatten waar je rekening mee moet houden en waar het kind goed op reageert.

Met het door Spectrumvisie ontwikkelde autismepaspoort, ziet iedereen die met het kind omgaat in één oogopslag wat de kwaliteiten, aandachtspunten, behoeften en alle andere belangrijke zaken van het kind zijn, zodat men hier optimaal rekening mee kan houden.

Binnen de psychomotorische therapie werken we aan verschillende strategieën die voor ieder kind anders is. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van de checklist