Wat is een sociale vaardigheidstraining?

sociaalDe manier waarop je met andere mensen omgaat, noemen we sociale vaardigheden. Onmisbaar in het leven, maar niet altijd makkelijk. Tijdens sociale vaardigheidstraining oefen je hiermee. Je leert bijvoorbeeld hoe je een gesprek begint met iemand. Of hoe je het beste kunt omgaan met kritiek. Het belangrijkste is dat je leert om positief te denken over jezelf en over anderen. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en dat maakt het omgaan met mensen gemakkelijker.

Wat gaan we doen?

Tijdens de sociale vaardigheidstraining leer je in allerlei situaties sociaal vaardiger en assertiever te gedragen. Het doel is dat je ander gedrag aanleert zodat je gemakkelijker met anderen mensen omgaat. Om dit doel te bereiken leer je:

  • Een gesprekje te beginnen en op gang te houden
  • Voor je eigen mening uit te komen
  • Zelfbewust op te treden
  • Voor je rechten op te komen zonder agressief te zijn
  • Kritiek te geven en te ontvangen
  • Waardering uit te drukken en te ontvangen
  • Boosheid te uiten en er op te reageren
  • Complimentjes ontvangen en geven
  • In te leven in gevoelens en gedachten van de ander

De oefeningen en rollenspellen worden op een PMT manier aangeboden dat wil zeggen dat er sport en spel activiteiten als middel worden ingezet.

Voor wie?

Voor alle kinderen en jeugdigen met autisme, ADHD of een andere psychiatrische aandoening die moeite hebben met sociale situaties en interacties.

Wanneer en hoe vaak?

Het varieert hoeveel trainingsmomenten er aangeboden worden, vanwege pathologie, leervermogen en de snelheid waarmee het individu het oppakt. De ervaring wijst uit dat er tussen de 5 en 10 bijeenkomsten gemiddeld aangeboden worden.