Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een assertiviteit- en weerbaarheidsprogramma dat zich onderscheidt van andere sociale vaardigheidstrainingen door de psychofysieke benadering. Bij Rots en Water staat doen en actie centraal. Het programma richt zich op zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie.

rots-waterIn deze training staat de Rots in jezelf voor: spierspanning en stevigheid, eigen keuzes maken, op jezelf vertrouwen en opkomen voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor: ontspannen spieren, open staan voor anderen, communiceren en samenwerken.
Tijdens de training leer je Rots of Water te zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

Wat gaan we doen?

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Concentratie en focus
  • Sterk staan, zelfverzekerdheid
  • Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat
  • De rots- en waterhouding
  • Hoe ga je om met groepsdruk en pestgedrag
  • Grenzen

Voor wie?

Rots en Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Wanneer en hoe vaak?

De training zal bestaan uit 10 bijeenkomsten van een uur onder begeleiding van een erkend trainer. De training wordt wekelijks gegeven op een vaste dag en tijd. Voorafgaand aan de training vindt er altijd een intakegesprek (eventueel telefonisch) met je ouder(s) plaats en na de training een evaluatiegesprek. Ben je in staat om zelf de intake te doen en aan te geven waar je aan wilt werken is dit ook mogelijk en zullen je ouder(s) op de achtergrond aanwezig zijn.