BRAINBLOCKS

Wat is
brainblocks?

Kinderen, jongeren en volwassenen lopen soms vast in relatie tot zichzelf en de ander. Brain Blocks is een interventie gericht op het verbeteren van het sociale en emotionele functioneren. In eerste instantie is Brain Blocks ontwikkeld met als doel psycho-educatie over autisme en informatieverwerking te geven. Hierbij is het uitgangspunt dat cliënten zelf het beste weten wat ze voelen en ervaren. Daarnaast kan Brain Blocks gebruikt worden om te werken aan de ik-ander differentiatie, omgaan met belemmerende overtuigingen en het verbeteren van de interactie met de omgeving.

brainblocks twan pmt

Brain Blocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Door de verschillende werkingen van het brein visueel te maken, krijgt het kind of de jongere meer inzicht in zijn of haar eigen brein. Door bewustwording te creëren ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Het werken met ‘beelden’ zorgt ervoor dat het voor het kind of de jongere gemakkelijker wordt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen tussen het kind en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Wat gaan we doen?

Er wordt gewerkt met een afbeelding van twee hoofden en verschillende materialen, zoals gekleurde staafjes, ballen en blokjes. Door middel van deze materialen worden verschillende situaties in kaart gebracht, waarbij het kind of de jongere inzicht krijgt in hoe zijn of haar brein of het brein van de ander werkt. Vervolgens wordt er in de zaal aan de slag gegaan en wordt het kind of de jongere in de ervaring gezet.

WANNEER EN
HOE VAAK?

De training zal bestaan uit 5 bijeenkomsten van een uur onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut. De training wordt wekelijks gegeven op een vaste dag en tijd. Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats.

    Meld je direct aan!

    Dan nemen wij spoedig contact met je op


    Powered by