Wat is het tics training?

ticsExposure en responspreventie richt zich op alle tics tegelijkertijd. Door tics langdurig tegen te houden krijgt het kind de gelegenheid te wennen aan onaangename premonitore sensorische sensaties (ticalarmen), die vaak voorafgaan aan de tic en verminderen door het ticgedrag uit te voeren. Deze behandeling wordt toegepast als het kind meerdere verschillende tics heeft, zoals in het geval van het syndroom van Gilles de la Tourette.

Bij habit reversal worden tics één voor één aangepakt door bewustwording van de tic, waarna een met de tic onverenigbare respons wordt aangeleerd die de tic moet voorkomen. Deze behandelmethode is geschikt als het kind lijdt aan één of enkele tics.

Tijdens de behandeling krijgt het kind huiswerk; het Werkboek voor kinderen is geïllustreerd. Ook de ouders worden bij de behandeling betrokken door dagelijks tics te registreren, samen met hun kind te oefenen en te helpen de bewustwording van het kind te bevorderen. Zo spelen zij een rol in het motiveren van hun kind voor de behandeling. Het protocol gaat ook in op overgebleven tics. De therapeut maakt een plan om terugval te voorkomen, en aan het einde van de behandeling ontvangt het kind het ticdiploma.

Wat gaan we doen?

Het protocol wordt aangeboden vanuit het werkboek, echter zal er niet achter een tafel gezeten worden, maar het kind gaat bewegen en oefenen met spanningsverhogende activiteiten. Hierdoor kan het kind blijven bewegen en blijf je dicht bij zijn belevingswereld.

Voor wie?

Tics is een behandelprotocol voor kinderen van 7-13 jaar met ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette.

Wanneer en hoe vaak?

Zowel de exposure/responspreventie dan wel habit reversal bedragen 10 bijeenkomsten.