Register vaktherapie

Welkom bij het Register Vaktherapie

Vaktherapeuten die zich officieel hebben laten registreren zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Beroepsregister als keurmerk voor kwaliteit

Het beroepsregister regelt de basiseisen die aan de kwaliteit van de vaktherapeut gesteld worden op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden. Registratie is dus een keurmerk voor kwaliteit. Het helpt cliënten om professionals te herkennen omdat het Register Vaktherapie een minimaal niveau waarborgt. Dit geldt zowel voor vrijgevestigde vaktherapeuten als voor vaktherapeuten in loondienst. Daarnaast versterkt registratie de strategische positie en de onderhandelingspositie ten opzichte van partijen zoals werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

    Meld je direct aan!

    Dan nemen wij spoedig contact met je op


    Powered by