logo klachtenportaal

Klachtenprocedure van Twan Caldenhoven PMT
Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Twan Caldenhoven PMT
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Twan Caldenhoven PMT (via: info@twancaldenhoven-pmt.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over jouw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris
Is jouw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Twan Caldenhoven PMT. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan je eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks jouw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Twan Caldenhoven PMT via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie KPZ. Deze voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Voor meer informatie over de afhandeling van jouw klacht door Klachtenportaal Zorg verwijzen wij je naar onderstaande downloads.

klachtenportaal 2022_Inschrijfbewijs_Psychomotorisch therapeut Twan Caldenhoven

Geschillenreglement KPZ 2018-2021

Algemene Voorwaarden KPZ 2021

Flyer Wkkgz KPZ 2021

Klachtenregeling KPZ Jeugdwet 2021

Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2021

Klachtenreglement WMO KPZ 2021