Samen kennismaken, verwachtingen en wensen en mogelijkheden met elkaar bespreken is het doel van het kennismakingsgesprek. In het intakegesprek wordt de problematiek en de hulpvraag besproken en aan de hand hiervan de behandeldoelen bepaald. Daarnaast wordt in kaart gebracht of er nog andere hulpverleningsinstanties betrokken zijn. Als dat het geval is neem ik, met uw toestemming, contact met hen op, zodat de therapie ingebed kan worden in de andere behandelvormen.