• Facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd.
  • De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
  • Verhindering dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak te worden gemeld. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.
  • Telefonisch overleg of mailcontact met de cliënt of zijn of haar vertegenwoordigers wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
  • Gesprekken met derden, die op verzoek van vertegenwoordigers plaats vinden, worden in rekening gebracht bij de vertegenwoordigers van de cliënt.
  • Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart.
  • De betalingsverplichting aan Twan Caldenhoven Psychomotorisch therapeut staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.
  • Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatsvinden. Deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.
  • Behandeling uitsluitend op eigen risico.