Tijdens de behandeling wordt er met wekelijkse afspraken gewerkt. Een afspraak duurt 45 minuten tot een uur. De behandeling wordt steeds voor een vooraf afgesproken periode uitgevoerd, met als doel zo snel mogelijk zelf de draad weer op te kunnen pakken. Na een periode wordt er met een verslag en een gesprek geëvalueerd.
Aan het begin en aan het einde van elke therapie afspraak vult het kind of de jeugdige een ROM lijst in. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meten we de resultaten van een behandeling tot dan toe, gericht op het welbevinden en de tevredenheid.

In de wekelijkse overdrachten wordt de vooruitgang op de behandeldoelen besproken en waar nodig worden deze bijgesteld. Tevens is er aandacht voor de transfer naar huis en/of school. Het kan voorkomen dat het van belang is om gesprekken te voeren met andere betrokkenen, om zo informatie, tips of adviezen te geven. Ook kan het voorkomen dat anderen uitgenodigd worden in de zaal om (een deel) van oefeningen mee te doen of te bekijken.