Als de behandeldoelen behaald zijn wordt er naar een afronding toegewerkt. In deze laatste fase is het met name van belang dat het kind of de jeugdige de geleerde vaardigheden eigen heeft gemaakt en de behaalde resultaten vast weet te houden. Er volgt een laatste gesprek met alle betrokkenen ter evaluatie en er wordt een eindverslag geschreven.